Personvern & Privatliv advokat: Seierstad kan bli saksøkt for boken To søstre

Personvern & Privatliv advokat: Seierstad kan bli saksøkt for boken To søstre

Personvern er en viktig menneskerettighet for å sikre den enkeltes personlige integritet og privatliv. Alle mennesker har rett til respekt for sitt hjem, familie- og privatliv. Du har rett til et privatliv som du selv kontrollerer- hvor du kan handle fritt uten tvang eller innblanding fra staten eller andre mennesker. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor personvern og privatliv. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.aftenposten.no/norge/i/lAQ0Qe/advokater-seierstad-kan-bli-saksoekt-for-boken-to-soestre

Seierstad kan bli saksøkt for boken to søstre. Alminnelig praksis. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.