Personvern & Privatliv advokat: Mener Giske kan kreve erstatning av VG

Personvern & Privatliv advokat: Mener Giske kan kreve erstatning av VG

Personvern er en viktig menneskerettighet for å sikre den enkeltes personlige integritet og privatliv. Alle mennesker har rett til respekt for sitt hjem, familie- og privatliv. Du har rett til et privatliv som du selv kontrollerer- hvor du kan handle fritt uten tvang eller innblanding fra staten eller andre mennesker. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor personvern og privatliv. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://kampanje.com/medier/2019/03/mener-giske-kan-kreve-erstatning/

Mener Giske kan kreve erstatning av VG. Alminnelig praksis. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.