Personvern & Privatliv advokat: Politiet dømt

Personvern & Privatliv advokat: Politiet dømt

Personvern er en viktig menneskerettighet for å sikre den enkeltes personlige integritet og privatliv. Alle mennesker har rett til respekt for sitt hjem, familie- og privatliv. Du har rett til et privatliv som du selv kontrollerer- hvor du kan handle fritt uten tvang eller innblanding fra staten eller andre mennesker. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor personvern og privatliv. 

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.