Personvern & Privatliv advokat: Danielsen kritiserer NRK før Michael Jackson dokumentar

Personvern & Privatliv advokat: Danielsen kritiserer NRK før Michael Jackson dokumentar

Personvern er en viktig menneskerettighet for å sikre den enkeltes personlige integritet og privatliv. Alle mennesker har rett til respekt for sitt hjem, familie- og privatliv. Du har rett til et privatliv som du selv kontrollerer- hvor du kan handle fritt uten tvang eller innblanding fra staten eller andre mennesker. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor personvern og privatliv. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.nettavisen.no/puls/advokat-om-nrks-sending-av-jackson-dokumentar-skammelig-og-rettsstridig/s/12-95-3423604212

Danielsen kritiserer NRK før Michael Jackson dokumentar. Alminnelig praksis. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.