Personvern & Privatliv advokat: Kan ha grunnlag for å saksøke Åsne Seierstad

Personvern & Privatliv advokat: Kan ha grunnlag for å saksøke Åsne Seierstad

Personvern er en viktig menneskerettighet for å sikre den enkeltes personlige integritet og privatliv. Alle mennesker har rett til respekt for sitt hjem, familie- og privatliv. Du har rett til et privatliv som du selv kontrollerer- hvor du kan handle fritt uten tvang eller innblanding fra staten eller andre mennesker. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor personvern og privatliv. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://arkiv.klassekampen.no/article/20190612/ARTICLE/190619994

Kan ha grunnlag for å saksøke Åsne Seierstad. Alminnelig praksis. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.