Personvern & Privatliv advokat: Advarer NRK om sending av Jackson dokumentar

Personvern & Privatliv advokat: Advarer NRK om sending av Jackson dokumentar

Personvern er en viktig menneskerettighet for å sikre den enkeltes personlige integritet og privatliv. Alle mennesker har rett til respekt for sitt hjem, familie- og privatliv. Du har rett til et privatliv som du selv kontrollerer- hvor du kan handle fritt uten tvang eller innblanding fra staten eller andre mennesker. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor personvern og privatliv. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.aftenposten.no/norge/i/0EMLP0/advokat-advarer-nrk-om-sending-av-jackson-dokumentar

Advarer NRK om sending av Jackson dokumentar. Alminnelig praksis. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.