Personvern & Privatliv advokat: Advarer mot sending av NRK dokumentar

Personvern & Privatliv advokat: Advarer mot sending av NRK dokumentar

Personvern er en viktig menneskerettighet for å sikre den enkeltes personlige integritet og privatliv. Alle mennesker har rett til respekt for sitt hjem, familie- og privatliv. Du har rett til et privatliv som du selv kontrollerer- hvor du kan handle fritt uten tvang eller innblanding fra staten eller andre mennesker. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor personvern og privatliv. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://journalisten.no/dokumentarfilm-fredrik-luhin-hbo/advokat-per-danielsen-advarer-nrk-om-a-sende-michael-jackson-dokumentar/353611

Advarer mot sending av NRK dokumentar. Alminnelig praksis. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.