Ærekrenkelse : Danielsen Per s. 342-369 (Lov og Rett nr. 5-6(2005)- Æresvern og journalistikk i Norge og EMD)

Ærekrenkelse : Danielsen Per s. 342-369 (Lov og Rett nr. 5-6(2005)- Æresvern og journalistikk i Norge og EMD)

Ærekrenkelse er en betegnelse på ytringer som krenker en annens æresfølelse eller omdømme. Det er en krenkelse som rammer en persons integritet og personlige sfære.

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor ærekrenkelse. 

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.