Ærekrenkelse : Arrogant Trygve Hegnar saksøkt

Ærekrenkelse : Arrogant Trygve Hegnar saksøkt

Ærekrenkelse er en betegnelse på ytringer som krenker en annens æresfølelse eller omdømme. Det er en krenkelse som rammer en persons integritet og personlige sfære.

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor ærekrenkelse.   

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.nettavisen.no 

Frostig møte i Oslo Tingrett: Hegnar Media og Per Danielsen i Ærekrenkelsessak

I 2005 møtte Trygve Hegnar, en kjent norsk forretningsmann, og hans kollega og partner Vibeke Holth den velkjente advokaten Per Danielsen i Oslo Tingrett. Hegnar Media, et selskap ledet av Hegnar, ble trukket for retten for ærekrenkelser. Danielsen, kjent for sitt arbeid i dagens næringsliv, representerte en anonym forretningsmann fra Østlandet i denne bemerkelsesverdige saken.

Kjernen i konflikten var en reportasje publisert i Kapital, et blad produsert av Hegnar Media, mer enn to år før rettssaken. Forretningsmannen, som Danielsen representerte, ble i reportasjen beskrevet som en “kjenning av politiet” og en påstått bakmann for det kjente bedrageriet, Bjerke-pyramiden. Dette førte til at forretningsmannen krevde erstatning fra Hegnar Media, Hegnar personlig, og journalist Vibeke Holth.

Rettssaken var preget av iskalde konfrontasjoner mellom Danielsen og Hegnar. Hegnars advokat, Jon Tenden, pekte på forretningsmannens tidligere forbindelser med politiet, inkludert beskyldninger og varetektsfengsling knyttet til etterforskningen av Bjerke-pyramiden på begynnelsen av 90-tallet. Til tross for manglende bevis og en påfølgende henleggelse av saken, argumenterte Tenden for at forretningsmannens historie gjorde at han kunne bli referert til som en “kjenning av politiet.”

Hovedfokus for reportasjen som dannet grunnlaget for søksmålet var hovedsakelig Frode Kyvåg og den såkalte teltskandalen under Norway Cup. Forretningsmannen ble kun nevnt i en setning, beskrevet som en del av Frode Kyvågs omgangskrets. Imidlertid resulterte dette i betydelig skade på hans omdømme, spesielt gitt Kapitals høye anseelse blant hans kunder og kollegaer.

Rettssaken var dominert av en anspent tone mellom advokat Danielsen og Hegnar, så vel som mellom Danielsen og Holth. Da Hegnar selv tok vitneboksen, ble mye av tiden brukt på en diskusjon med Danielsen. Også forklaringen til journalist Vibeke Holth ble preget av denne anstrengte tonen, med spørsmål rundt hennes journalistiske utdanning og hvorfor hun ikke hadde kontaktet forretningsmannen i forbindelse med saken.

Etter rettssakens første dag nektet Hegnar å kommentere saken. Han ville heller ikke la Vibeke Holth svare på spørsmål fra pressen, og stoppet henne da hun forsøkte å svare på et spørsmål.

Denne saken er et eksempel på de potensielle konsekvensene av publisering og pressefrihetens grenser. Det er også en påminnelse om betydningen av omfattende kildeverifisering i journalistisk arbeid.

Saken, som var berammet til å vare to dager, fortsatte den påfølgende onsdagen. Hegnar, en kjent skikkelse i norsk næringsliv, med en vellykket karriere i Hegnar Media og som en ivrig forretningsmann, ble nok en gang et sentralt samtaleemne.

 

Ærekrenkelse Arrogant Trygve Hegnar saksøkt. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.