Advokat økonomisk kriminalitet : Kryptodronningen lokket nordmenn til pyramideanklaget nettvaluta

Advokat økonomisk kriminalitet : Kryptodronningen lokket nordmenn til pyramideanklaget nettvaluta

Økonomisk kriminalitet omfatter som oftest en rekke kriminelle handlinger som har profitt som motiv. Dette kan være skatte- og avgiftsunndragelser, brudd på konkurranselovgivning, korrupsjon, bedrageri, bestikkelser m.m. 

Saken nedenfor er håndtert av advokat Danielsen innenfor økonomisk kriminalitet. 

Delt fra den opprinnelige kilden : https://www.aftenposten.no/okonomi/i/0EMLkE/kryptodronningen-lokket-nordmenn-til-pyramideanklaget-nettvaluta-naa

Advokat økonomisk kriminalitet Kryptodronningen lokket nordmenn til pyramideanklaget nettvaluta. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen.