Alminnelig Praksis : Ytringsfrihet på Facebook

Alminnelig Praksis : Ytringsfrihet på Facebook

Ytringsfrihet er en grunnleggende frihet alle mennesker har rett til. Alle har rett til å ytre seg fritt for sine meninger uten innblanding fra myndighetene. Ytringsfriheten omfatter også negative ytringsfriheter, retten til taushet, og retten til å ikke bli informert om noe man ikke ønsker å vite. Ytringsfriheten begrenses ved oppfordringer til å begå kriminalitet, rasisme, ærekrenkelse og personvern. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor ytringsfrihet. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://fagpressenytt.no/artikkel/wessel-aas-kan-ikke-ha-satt-seg-inn-i-avtalen-du-inngår-med-facebook

Ytringsfrihet på Facebook. Alminnelig praksis. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.