Ytringsfrihet: Advokat Danielsen – Ytringsfriheten til høyreorienterte er klart svekket

Ytringsfrihet : Advokat Danielsen - Ytringsfriheten til høyreorienterte er klart svekket

Ytringsfrihet er en grunnleggende frihet alle mennesker har rett til. Alle har rett til å ytre seg fritt for sine meninger uten innblanding fra myndighetene. Ytringsfriheten omfatter også negative ytringsfriheter, retten til taushet, og retten til å ikke bli informert om noe man ikke ønsker å vite. Ytringsfriheten begrenses ved oppfordringer til å begå kriminalitet, rasisme, ærekrenkelse og personvern. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor ytringsfrihet. 

Saken er hentet fra: Resett.no 

Advokat Danielsen - Ytringsfriheten til høyreorienterte er klart svekket. Alminnelig praksis. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.