Ytringsfrihet: Krav om erstatning for krenkelse av privatlivets fred

Ytringsfrihet: Krav om erstatning for krenkelse av privatlivets fred

Ytringsfrihet er en grunnleggende frihet alle mennesker har rett til. Alle har rett til å ytre seg fritt for sine meninger uten innblanding fra myndighetene. Ytringsfriheten omfatter også negative ytringsfriheter, retten til taushet, og retten til å ikke bli informert om noe man ikke ønsker å vite. Ytringsfriheten begrenses ved oppfordringer til å begå kriminalitet, rasisme, ærekrenkelse og personvern. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor ytringsfrihet. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://rett24.no/articles/fornaermet-krever-oppreisning-fra-nettsted-etter-voldtektsomtale

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Ytringsfrihet: Krav om erstatning for krenkelse av privatlivets fred