Ytringsfrihet: Facebook ville ha saken prøvd i Irland, men nå må de møte «Mannegruppa Ottar» i norsk rett

Ytringsfrihet: Facebook ville ha saken prøvd i Irland, men nå må de møte «Mannegruppa Ottar» i norsk rett

Ytringsfrihet er en grunnleggende frihet alle mennesker har rett til. Alle har rett til å ytre seg fritt for sine meninger uten innblanding fra myndighetene. Ytringsfriheten omfatter også negative ytringsfriheter, retten til taushet, og retten til å ikke bli informert om noe man ikke ønsker å vite. Ytringsfriheten begrenses ved oppfordringer til å begå kriminalitet, rasisme, ærekrenkelse og personvern. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor ytringsfrihet. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://inyheter.no/2022/12/07/facebook-ville-ha-saken-provd-i-irland-men-na-ma-de-mote-mannegruppa-ottar-i-norsk-rett/

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Ytringsfrihet: Facebook ville ha saken prøvd i Irland, men nå må de møte «Mannegruppa Ottar» i norsk rett