Ærekrenkelse : Saksøker Facebook for 10 milliarder

Ærekrenkelse : Saksøker Facebook for 10 milliarder

Ytringsfrihet er en grunnleggende frihet alle mennesker har rett til. Alle har rett til å ytre seg fritt for sine meninger uten innblanding fra myndighetene. Ytringsfriheten omfatter også negative ytringsfriheter, retten til taushet, og retten til å ikke bli informert om noe man ikke ønsker å vite. Ytringsfriheten begrenses ved oppfordringer til å begå kriminalitet, rasisme, ærekrenkelse og personvern. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor ytringsfrihet. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.vg.no

Ærekrenkelse Saksøker Facebook for 10 milliarder. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.