Advokatfirmaet Danielsen & CO AS er det første og eneste advokatkontoret som har fått Facebook til å re-publisere et slettet innlegg.

Advokatfirmaet Danielsen & C.O AS er det første og eneste kontoret som har fått Facebook til å legge ut et innlegg som de har slettet på nytt.

Advokatfirmaet Danielsen & CO AS er det første og eneste advokatkontoret som har fått Facebook til å re-publisere et slettet innlegg. 

Vårt advokatfirma ble nylig det første og eneste kontoret i Norge som har fått Facebook til å re-publisere et slettet innlegg.

Ytringsfrihet er en grunnleggende frihet alle mennesker har rett til å utøve. Du har rett til å ytre deg og ha dine meninger innenfor ytringsfrihetens rammer. Digitale medier har tilført et nytt arena der personer kan ytre seg uten noen form for forhåndskontroll eller godkjennelse.

Det samme gjelder for ytringer publisert på Facebook. Ved registrering på Facebook inngår du en avtale med nettsamfunnet. Det fremgår av vilkårene til Facebook at alt du publiserer på nettsamfunnet er du selv eier av og nettsamfunnet har ingen rettigheter til å nekte deg i å publisere det du ønsker. I utgangspunktet er det åpent for alle som bruker Facebook til å uttrykke seg og dele innhold som er viktig for dem. Dette kan dog ikke skje på bekostning av andres sikkerhet og trivsel.

Spørsmålet er da- når kan Facebook fjerne et innlegg? 

Facebook kan slette innlegg som bryter med deres betingelser og retningslinjer. Det kan være innlegg som har villedende, diskriminerende eller uredelig innhold. Dersom Facebook fjerner et innlegg de ha hjemmel i avtalevilkårene som hjemler inngrepet.

Tidligere ble innlegget til en av våre klienter fjernet fra nettsamfunnet. På vegne av vår klient krevde vi innlegget publisert på nytt- på grunnlag av at innlegget ikke var i strid med Facebook sine vilkår. Det ble utført en etterforskning og det ble konkludert med at innlegget ikke var i strid med avtalevilkårene.

Ettersom de ikke hadde hjemmel i avtalevilkårene måtte Facebook etterkomme kravet og publisere innlegget på nytt. Med det ble advokatfirmaet Danielsen & C.O AS det første og eneste firma i Norge som har fått Facebook til å legge ut et slettet innlegg.

Har du  problemer med det samme, kan du ta kontakt med en av våre advokater.

Vårt advokatfirma har bred kompetanse innenfor spørsmål knyttet til avveiningen om ytringsfriheten din er blitt krenket av andre. Da kan du ha god nytte av advokat Danielsen. Vi vurderer de juridiske aspektene av hvorvidt innskrenkelsen av ytringsfriheten din er berettiget eller ikke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *