Advokatfirmaet Danielsen & CO AS representerer klient i mye omtalt sak om musikkrettigheter

musikkrettigheter

I den siste tiden har det vært mange medieoppslag om plateselskapet Modern Entertainment, angående en strid rundt musikkrettighetene til låter fra flere av Norges største musikere. I vinden står vår klient, Gerry Helders. 

Advokatfirmaet Danielsen & CO AS har som oppgave å representere vår klient i møte med media, og sørge for at han får rettferdig og sannferdig omtale i det offentlige rom. Vi er også ansvarlige for at artister som ønsker å komme i dialog med vår klient angående vederlag og andre eventuelle krav, vil få god mulighet til det. 

I møte med pressen, sørger vårt dyktige team med advokater i Oslo for at klientens stemme blir hørt, og at vår juridiske argumentasjon blir fremsatt i media på riktig måte. 

Her er saken:

Kjøpte konkursbo – overtok rettighetene 

Vår klient, Gerry Helders, er eier av det nederlandske plateselskapet Modern Entertainment.

Over 205 artister er knyttet til plateselskapet, og majoriteten av disse artistene er norske og svenske, skriver DN

Årsaken til at Helders er knyttet til mange av disse artistene, er at han kjøpte et annet plateselskap som gikk konkurs i 2002.

Det het Arcade Music Company Norway, og var et av Skandinavias største plateselskaper i sin tid. Men årtusenskiftet, og introduksjonen til den digitale tidsalderen, gikk hardt utover plateselskapet. Selskapet gikk konkurs i 2002, og ble kjøpt opp av vår klient, Gerry Helders, et par år senere.

Da vår klient kjøpte konkursboet til plateselskapet Arcade Music Company Norway, overtok han også musikkrettighetene til tusenvis av låter fra artister som var knyttet til selskapet. Disse rettighetene er nå overført til Helders nye plateselskap, Modern Entertainment.

Strid om musikkrettigheter

Flere artister har tatt til media som følge av dette. De bestrider at selskapet eier rettighetene til musikken – som i dag ligger tilgjengelig ute på strømmetjenester. 

Store norske artister, som blant annet Hanne Krogh og Lars Mjøen, Trond Kirkvaag og Knut Lystad fra Brødrene Dahl, er blant de personene knyttet til selskapet. 

I media påstår flere av artistene at Modern Entertainment ikke har eierskap til musikkrettighetene, og at selskapet dermed ikke har rett til å publisere musikken på strømmetjenester, og tjene penger på det. Mange hevder også at de ikke har fått noe utbetalt fra plateselskapet. 

Vår klient har overtatt alle musikkrettighetene fra Arcade Music Company Norway på lovlig vis.

Så hva sier jussen om musikkrettighetene, og artistenes krav i denne saken? La oss ta en titt:

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Advokatfirmaet Danielsen & CO AS representerer klient i mye omtalt sak om musikkrettigheter

Hva inngår i en platekontrakt?

Det finnes flere typer platekontrakter, som:

  • Artistsavtale
  • Lisensavtale 
  • Hybrid avtale

En av de vanligste ordningene rundt platekontrakter er at plateselskapet og artisten inngår en artistavtale. Det betyr at artisten gir fra seg rettighetene til spredning og salg av innspillingene til plateselskapet, mot at selskapet finansierer innspillingene og kostnadene rundt promotering og distribusjon. 

Det finnes også andre typer platekontrakter, som en lisensavtale, eller hybrid-avtaler der man deler på eierskap, kostnader og inntekter. 

Dersom det er inngått en artistavtale, er det også normalt å spesifisere rettighetene rundt å overdra musikkrettighetene til andre. 

Rett til å overdra rettigheter 

I 1996 skrev Lars Mjøen, Trond Kirkvaag og Knut Lystad fra Brødrene Dahl under på en kontrakt med Arcade Music Company Norway, skriver DN. Gjennom plateselskapet ga de ut sangene fra forestillingen “Brødrene Dahl og vikingverdets forbannelse”. 

I platekontrakten står det at “selskapet har rett rett å overdra mastermateriale med tilhørende rettigheter helt eller delvis til tredjemann, forutsatt at tredjemann overtar de plikter som følger av denne kontrakten”. 

I kontrakten står det også at dersom musikkrettighetene blir vurdert overført til en tredjepart, skal artisten få skriftlig varsel. I slike tilfeller får artisten også forkjøpsrett på rettighetene til den prisen som er avtalt.

Gerry Helders blir representert av Linnéa Tereza Karlberg fra Advokatfirmaet Danielsen & CO AS. Hun sier at de tre medlemmene i Brødrene Dahl kan når som helst ta kontakt for å fremme sine krav.

 – Selv om de nå er foreldet, så vil min klient se på det, forteller hun.

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Advokatfirmaet Danielsen & CO AS representerer klient i mye omtalt sak om musikkrettigheter

Krav er foreldet

Karlberg forklarer at bestemmelsen om overdragelsen til “tredjemann” ikke kommer til anvendelse fordi det i denne saken dreier seg om overdragelse mellom selskaper med samme eierforhold.

– Vår klient har eid rettighetene siden 2009. Eventuelle krav før 2009 er klart foreldet. Så enkelt er det, om man klarer å se det juridiske i klartekst.

Siden overdragelsen av musikkrettighetene har Helders og hans selskaper hele tiden hatt rettighetene. 

 – Når han har hatt og fortsatt har, finnes det ikke grunnlag for angivelig avtalebrudd, forklarer Karlberg. 

Fått tilbud om vederlag 

Det er riktig at plateselskapet Modern Entertainment er ansvarlig for å utbetale vederlag til artistene knyttet til dem. Plateselskapet reserverer derfor 20 prosent av inntektene fra strømming av låtene for å betale ut vederlag. 

Helders har også vært i kontakt med flere av artistene knyttet til plateselskapet hans, uten å ha fått svar. Andre har blitt tilbudt pengesummer i vederlag for låt-inntekter. Dersom artistene ikke vil godkjenne dette vederlaget, og ikke mener summen er korrekt, har vår klient vært tydelig på at de kan be om revisjon av tilbudet. Det har mange av artistene ikke gjort. 

Vår klient, og plateselskapet hans, har alltid vært åpne for å starte dialog med artistene rundt deres krav, og oppfordrer dem til å ta kontakt. 

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Advokatfirmaet Danielsen & CO AS representerer klient i mye omtalt sak om musikkrettigheter

Vi bistår deg i komplekse saker

Dersom du, eller ditt selskap, står midt i en mediastorm, kan det være gunstig å ta kontakt med en advokat som kan representere deg i det offentlige rom så fort som mulig. På den måten kan du sikre deg at din sak blir riktig formidlet i media, og at rettighetene dine blir ivaretatt.

Vi i Advokatfirmaet Danielsen & CO AS har bred erfaring med å representere både enkeltpersoner og selskaper innen de fleste rettsområder, både i nasjonale og internasjonale saker. 

Vi bistår blant annet klienter i saker om blant annet arbeidsrett, forretningsjuss og strafferett, men er eksperter i økonomisk strafferett, ID-tyveri, og ærekrenkelser. Av alle ærekrenkelsesadvokatfirmaer i Norge, tar vi oss av oss omtrent halvparten av sakene i Norge som omhandler tap av omdømme og krenkelser av privatlivets fred. 

Vi har også ført flere saker som har fått mye oppmerksomhet i media, og kan representere deg uansett hvor kompleks og stor din sak måtte være. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *