Advokatfirmaet Danielsen & CO AS fikk blokkert ærekrenkende video fra YouTube

ærekrenkelsesadvokater

Etter at flere videoer med grove ærekrenkende påstander ble publisert på YouTube, tok fornærmede kontakt med Advokatfirmaet Danielsen & CO AS. 

Takket være våre dyktige ærekrenkelsesadvokater er videoene nå gjort utilgjengelige. 

Her er saken:

I 2022 ble Advokatfirmaet Danielsen & CO AS kontaktet av en privatperson som driver en YouTube-kanal. Personen tok kontakt etter at en annen YouTube-kanal postet flere videoer med grove anklager rettet mot vedkommende. 

Eieren av kanalen som publiserte anklagene var anonym, men i videoene ble vår klient gjentatte ganger utsatt for grove usanne ytringer, og blant annet kalt «pedofil».

Personlig informasjon om klienten vår ble også delt i videoene, uten tillatelse. 

Da dette er falske påstander av svært alvorlig art, tok vi umiddelbart kontakt med YouTube og ba dem om å fjerne alle videoene der vår klient ble nevnt.

Da vi fikk svar fra YouTubes juridiske avdeling fikk vi beskjed om at de kun behandler saker angående ærekrenkelser i tilfeller der klienten er tydelig gjenkjennbar. Videre trengte de spesifikke detaljer om ytringene som var ærekrenkende, spesifikt hvor i videoene ytringene ble sagt – og en grundig redegjørelse for hvorfor uttalelsene kan regnes som ærekrenkende under norsk lovgivning. 

Bevis på ærekrenkende ytringer

I vår neste korrespondanse med YouTubes juridiske avdeling sendte vi en detaljert beskrivelse av alle tilfeller der det ble uttalt usanne og ærekrenkende påstander om vår klient. Ved flere anledninger ble klienten vår beskrevet som pedofil – ytringer som det ikke er bevismessige hold. 

I videoene ble klienten vår også identifisert med både navn og bilde. I tillegg ble LinkedIn-profilen til vår klient lekket av den anonyme YouTube-kanalen. 

Det var dermed ingen tvil om at videoene som gikk til angrep på vår klient også gjorde det mulig å identifisere fornærmede. 

Videre argumenterte Advokatfirmaet Danielsen & CO AS for at ytringene som ble delt i videoene står i strid med både norsk strafferett og den norske skadeerstatningsloven. 

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Advokatfirmaet Danielsen & CO AS fikk blokkert ærekrenkende video fra YouTube

Ærekrenkelser og norsk lovgivning 

En ærekrenkelse eller injurie er en betegnelse som omfatter ytringer som er egnet til å krenke en annens æresfølelse eller omdømme – og kan bestå i ord, bilder eller handlinger. 

Alle personer har rett på at deres æresfølelse og omdømme skal beskyttes. I Norge er det Skadeserstatningsloven § 3-6 a som verner om dette. 

Der står det skrevet at om man uaktsomt har satt frem en ytring som er egnet til å krenke en annens omdømme, så må man yte erstatning for den lidte skade. Man kan også pålegges å betale oppreisning.

I tillegg må Norge, som et av medlemslandene i Europarådet, følge den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Denne konvensjonen verner også om personers omdømme og æresfølelse:

  • Artikkel 10 i menneskerettighetskonvensjonen handler om ytringsfrihet, men er også tydelig på at andres omdømme og rettigheter må vernes om. 
  • Artikkel 8 verner retten til respekt for privatliv og familieliv.
  • Artikkel 6 verner retten til en rettferdig rettergang. 

I vår korrespondanse med den juridiske avdelingen til YouTube var Advokatfirmaet Danielsen & CO AS klare på at det er flere tydelige brudd på både Skadeserstatningsloven § 3-6 a, og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, i videoene som ble delt om vår klient. 

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Advokatfirmaet Danielsen & CO AS fikk blokkert ærekrenkende video fra YouTube

Skjermdump av vår e-post til YouTube

Ærekrenkelser i straffeloven 

I 2005 ble det bestemt at ærekrenkelse ikke lenger er straffbart etter norsk straffelov.

I grove tilfeller kan det imidlertid fremdeles straffes etter bestemmelsene om krenkelse av privatlivets fred, trusler eller sjikane.

I dette tilfellet går YouTube-videoene i strid med §267 i straffeloven. 

Der står det skrevet at «den som gjennom offentlig meddelelse krenker privatlivets fred, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år»,

I vår korrespondanse med YouTube nevnte vi også straffelovens §267 a som gjelder deling av krenkende bilder, samt §266 og §266 a som gjelder hensynsløs atferd og alvorlig personforfølgelse, som relevante lovgivninger i denne saken. 

YouTube lyttet til våre krav

Etter å ha mottatt Advokatfirmaet Danielsen & CO AS sin utfyllende begrunnelse for hvorfor innholdet i YouTube-videoene inneholdt ærekrenkende innhold rettet mot vår klient – fattet YouTube en avgjørelse. 

Alle videoene som nevner vår klient er nå blokkert i Norge, slik at de usanne påstandene ikke kan spres videre. 

Vi er stolte av å nok en gang være først i Norge med å kunne bistå våre klienter i vanskelige saker rundt ærekrenkelser på nett.

Fikk fjernet ærekrenkende innhold fra Google

I 2023 ble Advokatfirmaet Danielsen & CO AS det første advokatfirmaet i Norge som har fått Google til å fjerne spesifikke nettsider fra indeksering.

I denne saken ble vår klient navngitt i flere blogger og forum på nett som beskrev en påstått kriminell handling klienten formodentlig hadde vært involvert i. Bloggene og forumene var privat drevet og innholdet fremsto som svært krenkende og med manglende sensur. 

Klienten vår kontaktet Google to ganger for å få fjernet personopplysninger. Disse forespørslene ble avvist da Google mente at det ikke forelå dokumentasjon på om disse kriminelle anklagene var berettiget. 

Det var da Advokatfirmaet Danielsen & CO AS bistro vår klient på å hente inn bakgrunnsinformasjon for innholdet i det indekserte søketreffet. Etter at Google LLC vurderte de nye bevisene, besluttet de å fjerne de omtvistede søketreffene. 

Søketreffene ble bekreftet fjernet den 5. desember 2023.

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Advokatfirmaet Danielsen & CO AS fikk blokkert ærekrenkende video fra YouTube

Utsatt for ærekrenkelser på nett?

I en hverdag som blir mer og mer diktert av sosiale medier og internett, er risikoen for å bli utsatt for ærekrenkende innhold på nett blitt større – særlig når ytringer kan deles anonymt, uten noen form for forhåndskontroll.

Negativ omtale på nettet kan føre til varige skader på en persons eller en virksomhets omdømme, og rykter og falske påstander kan spre seg raskt når de først er publisert. 

Dersom det er spredt innhold om deg på nett som er egnet til å skade ditt omdømme og ærefølelse kan du ha rett på erstatning for ærekrenkelse.

Men utfordringene er mange og komplekse når det kommer til beskyttelse av omdømme og håndtering av ærekrenkelser på internett. Derfor er det viktig at du tar kontakt med en ærekrenkelsesadvokat så fort som mulig. 

Vi beskytter ditt omdømme

Advokatfirmaet Danielsen & CO AS har representert rundt halvparten av alle ærekrenkelsessaker i Norge og har lang erfaring med saker om ærekrenkelser på nettet.

Ta kontakt med en av våre dyktige ærekrenkelsesadvokater i dag, så vi kan hjelpe deg med å beskytte ditt omdømme, og få den erstatningen du har krav på.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *