Hjem

Advokatfirmaet Danielsen & CO. AS

Vi bistår når omdømmet, verdiene eller eksistensgrunnlaget står på spill.

Om Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS i Oslo

Vår advokatvirksomhet ble etablert i 1986 av advokat Per Danielsen. Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS er et ledende advokatfirma med bred og solid kompetanse innenfor de fleste rettsområder. Vi er dog spesialister på økonomisk kriminalitet, ærekrenkelser og ID-tyveri.

Klientene våre er private klienter, norske og internasjonale virksomheter, både i privat og offentlig sektor. Vi vil arbeide for at du får den juridiske rådgivningen som er nødvendig i din sak, og sørger for at dine interesser blir nøye ivaretatt.

Økonomisk kriminalitet . Ærekrenkelser . ID-Tyveri
 . Alminnelig praksis . Menneskerettigheter . Personvern & Privatliv . Forretningsjuss . Rettsutvikling . Erstatningsrett . Foreningsrett . Arbeidsrett . Prosedyre . Debatt
 . Skatte- og avgiftsrett . Voldgift . Arv og skifte . Strafferett . Ytringsfrihet

Finn ut mer om vår erfaring innenfor alle rettsområder.

Det hjelper ikke å HA rett. Vi hjelper deg med å FÅ rett.

I mange tilfeller har man retten på sin side. Men for å få sikret en rettighet er det ofte nødvendig å involvere rettsapparatet.

Vi håndterer komplekse og vanskelige tvister, saker og anklager. Vi har erfaring med å håndtere offentlige etater, herunder politiet, samt sterke mektige aktører.

Advokat innenfor økonomisk kriminalitet

Tilfeller av økonomisk kriminalitet er kompliserte og bør overlates til anerkjente spesialistadvokater innenfor økonomisk kriminalitet. Hos Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS har vi et rykte for vår inngående kunnskap i håndteringen av saker innenfor økonomisk kriminalitet. Vi har representert mange unike og komplekse saker innenfor økonomisk kriminalitet og håndtert dem effektivt og nøyaktig.

Ærekrenkelse
advokat

Ærekrenkelser innebærer komplekse saker som krever korrekt håndtering. De erfarne advokatene i Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS er spesialister på ærekrenkelser og kan hjelpe deg med å avgjøre hva som er relevant for saken din. Vi kan blant gi råd som gjelder anklager eller om falske rykter som har påført skade.

ID-Tyveri
advokat​

Stadig nye metoder og teknikker for å utføre identitetstyverier utvikler seg i takt med den hurtige teknologiske utviklingen. Det er derfor viktig at man kontakter en advokat som holder seg oppdatert på denne utviklingen, i tillegg til utviklingen i lovverket, for å få kvalifisert informasjon om identitetstyveri. Våre advokater har bred erfaring innenfor dette området og vi stiller oss til rådighet dersom du eller noen du kjenner har blitt utsatt for en slik situasjon.

Utvalgte saker

Vanskelige og kompliserte saker representert av Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS blir jevnlig omtalt i pressen. Her er noen av dem. 

INTERVJU

Finn ut mer om Danielsen i dette bemerkelsesverdige intervjuet publisert i pressen.

Vi finner ut om hans liv inn og ut av rettssalen, hans karriere og noen inntrengende fakta om mannen selv.

Advokat – Råd - Artikler

Her finner du våre siste publiserte saker.

Kontakt oss om saken din

Juridiske tvister kan være komplekse og strekke seg over mange rettsområder. Ved å tillate oss å undersøke lovverket og bevis samt innhente relevant informasjon kan vi hjelpe deg med å unngå ytterligere tvist eller unngå en rettssak. Vi gir råd til den beste fremgamgsmåten for å gå effektivt videre i saken. Vi er vant til å håndtere offentlige etater inkludert politiet og kan gi råd om hva som er best å gjøre i din konkrete sak.