Ærekrenkelsesadvokat: Første advokatfirma i Norge som har fjernet nettsider fra indeksering i Google | Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Ærekrenkelsesadvokat: Første advokatfirma i Norge som har fjernet nettsider fra indeksering i Google | Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS

Det kan beskrives som en milepæl i norsk jus. Advokatfirmaet Danielsen ble i 2023 det første advokatfirmaet i Norge som har fått Google til å fjerne spesifikke nettsider fra indeksering. 

Dette skjedde i en sak der vår klient krevde erstatning fra Google for å ha spredt skadelige artikler om ham. Denne artikkelen vil ta for seg sakens kjerne, hvordan indeksering fungerer og hvorfor det er en milepæl at Advokatfirmaet Danielsen har fått Google til å fjerne nettsider fra indeksering.

Sakens kjerne – Ærekrenkelse på internett

Vår klient ble navngitt i flere blogger og forum på nett om en påstått kriminell handling han formodentlig hadde vært involvert i. Bloggene og forumene var privat drevet og innholdet fremsto som svært krenkende og med manglende sensur. Fullt navn og kallenavn ble også fremstilt av skribentene. 

Klienten vår kontaktet Google to ganger for å få fjernet personopplysninger. Forespørslene ble avslått av Google, angivelig på grunnlag av at informasjonen så ut til å omhandle kriminelle anklager. Disse forespørslene ble avvist da Google mente at det ikke forelå dokumentasjon på om disse kriminelle anklagene var berettiget. 

Vi bistod etter hvert vår klient med å upplere henvendelsen med bakgrunnsinformasjon for innholdet i det indekserte søketreffet. Google LLC vurderte de nye bevisene og besluttet å fjerne de omtvistede søketreffene. Søketreffene ble bekreftet fjernet den 5. desember 2023 – omtrent halvannet år etter de første forespørslene.

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Ærekrenkelsesadvokat: Første advokatfirma i Norge som har fjernet nettsider fra indeksering i Google | Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS

Erstatning for ærekrenkelse – Dette er kravet

Vår klient krever etter dette erstatning og oppreisning for ærekrenkelse basert på loven om krav på erstatning når noen lider skade på sitt navn og rykte. 

Den grunnleggende uenigheten mellom partene dreier seg om ansvaret for publiserte ytringer. Advokatfirmaet Danielsen & Co. er klar på at Google som publisist av søketjenester bør holdes ansvarlig for at informasjon som ikke bør være på deres plattformer, er det.

Alle personer har “the right to be forgotten”, som er en bestemmelse på tvers av landegrenser som gir datasubjekter rett til å få sine personopplysninger slettet. 

En milepæl i norsk juss

I samarbeid med vår klient klarte altså vi i Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS det som tidligere virket som en uoverkommelig oppgave – å påvirke en av verdens største teknologigiganter til å slette spesifikke nettsider som krenket vår klient.

Dette er en milepæl i flere former. Det er en milepæl fordi det åpner opp en rekke muligheter for folk som ønsker å beskytte sitt digitale rykte og personvern. Det er en milepæl fordi det løfter en diskusjon på om Google og andre teknologigiganter skal ta juridisk samfunnsansvar, eller om de skal slette personinfo når de får forespørsel om det. 

Her kan du også lese om da Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS fikk Facebook til å republisere et slettet innlegg. Også det som det første og eneste advokatfirmaet i Norge.

Hvorfor skal man søke profesjonell rådgivning hos Advokatfirmaet Danielsen & Co sine ærekrenkelsesadvokater?

I saker som denne blir erfarne ærekrenkelsesadvokatfirmaer viktige rådgivere og partnere, og deres innsats blir avgjørende for å sikre rettferdighet for de som lider under ærekrenkende påstander. 

Les her om du ønsker å vite mer om hva du kan gjøre dersom du har blitt anklaget for ærekrenkelse.

Her finner du spørsmål rundt erstatning for ærekrenkelse.

I Advokatfirmaet Danielsen & Co. kan våre spesialiserte ærekrenkelsesadvokater gi deg personlig oppfølging og hjelp om du føler du har blitt utsatt for ærekrenkelse. Vi vil gi deg nøye informasjon om dine rettigheter og muligheter i et eventuelt oppgjør. Vi driver i hele landet, så vel som i utlandet, og kan også opptre som ærekrenkelsesadvokat på internett.

Vi har lang erfaring og har hatt mange saker med innenfor temaet ærekrenkelsesrett og er bransjeledende på området-  For mer informasjon, besøk vår informasjonsside om våre tjenester som ærekrenkelsesadvokat.

Vil du vite mer om oss og vårt engasjerte team av advokater, besøk siden om oss.

Jus kan endre seg over tid, og dette må ikke anses som konkret rådgivning. For rådgivning, kontakt oss.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *