Ble gitt parkeringsbot på feil grunnlag – Advokatfirmaet Danielsen & CO AS vant saken i retten

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Ble gitt parkeringsbot på feil grunnlag – Advokatfirmaet Danielsen & CO AS vant saken i retten

Selv om Advokatfirmaet Danielsen & CO AS spesialiserer seg på økonomisk kriminalitet, ærekrenkelse og ID-tyveri, har vi også solid kompetanse til å hjelpe deg innenfor de fleste rettsområder.

I dette tilfellet hjalp vi en av våre ansatte med å bestride en parkeringsbot, og sørget for at han slapp å betale for både boten og saksomkostningene. 


Dette er saken:

Uenighet rundt bilskilt 

Da Håkon Mathias S. Danielsen fra Advokatfirmaet Danielsen & CO AS parkerte bilen sin på parkeringsplassen til Bane Nor ved Lillestrøm stasjon den 15.mars 2023 fikk han seg en lite hyggelig overraskelse. En parkeringsbot på 660 kroner, skriver Finansavisen.

Og det til tross for at han hadde betalt gebyret for å ha bilen sin parkert der. 

En parkeringsvakt fra Aimo Park hadde nemlig sett bilen, men ikke funnet noe treff i deres database da skiltnummeret ble søkt opp. Derfor antok parkeringsvakten at bilen sto ulovlig parkert, og skrev ut en bot.

Feilen i det hele lå i at det i parkeringsappen til Bane Nor bare var registrert Danielsens personlige bilskilt, “Lawyered”, som ikke lenger var i bruk. Hans underliggende kjennetegn, bestående av to bokstaver og fem tall, var ikke registrert i appen.

Derfor kunne ikke parkeringsvakten finne noen gyldige parkeringer da det originale skiltnummeret ble skrevet inn i databasen. 

Danielsen mente det ikke var riktig av parkeringsselskapet å bøtelegge ham, da parkeringsavgiften hadde blitt betalt. Men da han klaget inn saken til Parkeringsklagenemnda fikk han ikke medhold der. 

Da bestemte han seg for å saksøke parkeringsselskapet.

Uklare avtalevilkår 

Danielsen ble representert av Linnéa Tereza Karlberg, daglig leder i Advokatfirmaet 

Danielsen & CO AS. Søksmålet ble behandlet skriftlig i Oslo tingrett i mars 2024. 

Der argumenterte Karlberg for at:

  • Avtalevilkårene til Bane Nor og oppslag på parkeringsplassen ikke spesifiserte hvilket kjennetegn som må være registrert i tilfeller der kjøretøy har to bilskilter.
  • Parkeringsvakten kunne ha sjekket Statens vegvesen sine nettsider for å se om et ordinært bilskilt er registrert med et personlig bilskilt. 
  • Danielsen hadde opplyst både sitt personlige bilskilt og det ordinære skiltet i sin parkeringsavtale med Bane Nor.

Dommer var enig

Dommer i saken sa seg enig i Danielsen og hans advokat Linnéa Tereza Karlbergs argumenter – at parkeringsavtalen er gyldig for det kjøretøyet man setter fra seg, og ikke et spesifikt registreringsnummer på en bil.

Dommer mente også at dersom det er nødvendig at det samme kjennetegnet er både registrert i appen og på bilen, så må parkeringsselskapet opplyse om det i appen eller på parkeringsplassen, noe de ikke hadde gjort.

Dermed vant Advokatfirmaet Danielsen & CO AS saken for klienten, og Danielsen slapp å betale boten.

I tillegg må parkeringsselskapet Aimo Park betale for sakskostnadene. 

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Ble gitt parkeringsbot på feil grunnlag – Advokatfirmaet Danielsen & CO AS vant saken i retten

Når kan man saksøke?

Ønsker du å saksøke noen? Da er det en rekke ting du bør ta stilling til først. 

Dersom man står midt i en komplisert tvist er det beste utfallet at man kommer frem til en minnelig løsning – altså at begge partene kommer til enighet, uten noen juridisk innblanding.

Men i noen tilfeller, som i saken om parkeringsboten, er det ikke mulig for begge parter å finne en minnelig løsning på problemet. Finner man ikke en løsning mellom seg er det da ofte nødvendig med en objektiv domstol som kan vurdere saken, og ta en beslutning for å sette en stopper for problemet. 

I slike tilfeller vil man da ta ut et sivilt søksmål. Det er imidlertid viktig at man har forsøkt å løse problemet uten innblanding fra domstolen, før man saksøker. 

Flere krav for søksmål

En sivil rettssak er altså en prosess der to parter, for eksempel en privatperson og et selskap, møtes i retten for å løse en tvist. 

I Norge er det tvisteloven som regulerer reglene rundt søksmål. 

Der fremgår det flere plikter man må følge når man skal saksøkte noen. Man må for eksempel sende et varsel med krav og grunnlag for søksmålet til motparten på forhånd. Deretter må motparten ta stilling til kravet og grunnlaget. 

Man er også pliktig til å opplyse motparten om bevisene du skal bruke i saken når manvarsler vedkommende. Bevisene må opplyses om, uansett hvilken side de er gunstige for. 

Regelverket rundt søksmål kan virke forvirrende for mange, og kan føre til at færre velger å saksøke, selv om de har en god sak og høy sannsynlighet for å vinne frem. Derfor kan det være nyttig å ta kontakt med en advokat om man skulle være i tvil. 

Kostnader ved søksmål 

En advokat kan hjelpe deg med å vurdere risikoen ved et eventuelt søksmål, vurdere din rettslige posisjon, og sannsynligheten for at du vil nå frem med kravene dine. 

Å ta ut et søksmål kan være både tidkrevende og kostbart. Komplekse søksmål som ender opp med å ta flere dager i retten, er ekstra kostbare. Dersom en av partene anker saken vil det også påløpe flere kostnader, og mer tid. 

Men vinner man saken er det som regel motparten som må betale sakskostnader. 

Derfor er det viktig at du får bistand fra en pålitelig advokat med erfaring rundt søksmål, så du får medhold for kravene dine i retten. 

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Ble gitt parkeringsbot på feil grunnlag – Advokatfirmaet Danielsen & CO AS vant saken i retten

Hva er prosedyre?

Advokatfirmaet Danielsen & CO AS har bred erfaring når det kommer til å bistå våre klienter i søksmål og å prosedere grundig for deres sak. 

En prosedyre betyr å fremstille en sak for retten. Formålet med en prosedyre er å argumentere for hvorfor rettsreglene må forstås på en bestemt måte – slik at man får medhold i sine nedlagte påstander og krav. En prosedyreadvokat setter seg inn i sakens faktum, og anvender kompetanse innen juss og prosedyre for å oppnå det best mulige resultatet for klienten. 

Hjelp til både store og små saker

Er du på jakt etter dyktige advokater i Oslo? Da bør du ta kontakt med oss i Advokatfirmaet Danielsen & CO AS.

Vi kan hjelpe deg med komplekse tvister og anklager, uansett om du trenger erstatning for ærekrenkelse, tips fra eksperter i økonomisk strafferett, familieadvokater – eller hjelp med en ufortjent parkeringsbot. 
Ta kontakt med oss i dag for å avtale en konsultasjon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *