Ærekrenkelse – Danielsen & Co AS beskytter klients omdømme

Linnea Karlberg i sak om ærekrenkelse.

I en høyt profilert sak har Advokatfirmaet Danielsen & Co AS spilt en avgjørende rolle i å forsvare en klient mot ærekrenkende påstander. Denne saken involverer forfatter Johan Kristian Osuldsen, Kolofon forlag og danseinstituttet Bårdar, som er saksøkt for ærekrenkelse mot den tidligere Bårdar-rektoren, Kjersti Riise Karlsen, i boken “Bårdar Showbiz”.

Sakens kjerne handler om ærekrenkelse fremsatt i boken som hevder at Kjersti Riise Karlsen var en “utro tjener”. Riise Karlsen har krevd en oppreisningserstatning på opptil 2,5 millioner kroner, og Advokatfirmaet Danielsen & Co har vært på plass for å beskytte hennes ære og rykte.

Klientens stemme: Historien er usann

Før rettssaken begynte i Oslo tingrett, uttalte Kjersti Riise Karlsen at hun følte seg tvunget til å reagere. Hun påpekte at mens Bårdar hadde rett til å formidle sin historie gjennom boken, hadde hun blitt negativt og uriktig fremstilt. Riise Karlsen, som nå arbeider ved Høyskolen i Kristiania, har tatt en standpunkt for å beskytte sitt omdømme mot de påståtte usanne påstandene i boken.

Linnea Karlberg i sak om ærekrenkelse.

Kampen om sannheten: Rettsmøte i Oslo Tingrett

Rettssaken har trukket stor oppmerksomhet, med både Kjersti Riise Karlsen og Johan Kristian Osuldsen som sentrale aktører. I rettssalen har Kjersti Riise Karlsens advokat, Linnea Karlberg fra Advokatfirmaet Danielsen & Co, argumentert for at klienten kun har delt sannheten om hendelsene som vitne i en rettssak. Hun har også påpekt forfatterens manglende kontakt med klienten i forbindelse med boken og påstått at dette er en grovt uaktsomt handlemåte.