Våre erfarne familieadvokater bistår med å sikre dine rettigheter

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Våre erfarne familieadvokater bistår med å sikre dine rettigheter

Tvister og uoverensstemmelser når det kommer til barn, familie eller arv kan være en belastende prosess for alle parter. Det kan involvere blant annet barnefordeling eller fordeling av verdier, eiendeler og gjeld. For å sikre at dine rettigheter ivaretas, bør du kontakte en familierettsadvokat som er spesialisert på området. 

Under ser vi på juridiske prosesser som involverer barneretten, arveretten og familieretten. I noen tilfeller vil kun ett rettsområde være relevant, men ofte samspiller de med hverandre.

Barneretten – med barnets beste i fokus

Juridiske prosesser som angår barn og unge under 18 år er ofte mer komplisert, da de vekker sterke følelser. Lov om barn og foreldre, kjent som barneloven, er den mest sentrale loven i saker om barnefordeling. Loven regulerer foreldrenes plikter overfor sine barn, og vil være sentral i bestemmelser knyttet til foreldreansvar. 

Er det uenigheter rundt barnefordelingen, som eksempelvis samvær, fast bosted eller flytting, vil det lønne seg å kontakte en familierettsadvokat så raskt som mulig. Våre advokater vil kunne bistå med å finne løsninger som er til barnets beste og opprette en foreldresamarbeidsavtale, som er en privat avtale mellom foreldre som ikke bor sammen. 

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Våre erfarne familieadvokater bistår med å sikre dine rettigheter

Trenger du hjelp med arv? Kontakt en arveadvokat

Når en person forlater jorden, skal dens verdier fordeles på den avdødes arvinger. Dette reguleres fullt ut gjennom arveretten, dersom ikke avdøde har skrevet et testament. I Norge finnes det nemlig to rettslige grunnlag for arv:

  1. Arveloven: Lovens utgangspunkt er at det er den avdødes ektefelle og/eller dens barn som mottar arv. Hvis den avdøde verken har ektefelle eller barn, vil de neste i arverekken være deres foreldre. De neste i arverekken er søsken og deres barn eller barnebarn, fulgt av besteforeldre, onkler og tanter, og eventuelt deres barn igjen.
  1. Testament: Hvis du ønsker en annen fordeling av arven enn det loven bestemmer, er du nødt til å opprette et testament. Dette vil supplere bestemmelsene om fordeling av arven etter arveloven. Det finnes nemlig visse begrensninger, som for eksempel pliktdelsarv. Denne bestemmer i korte trekk at 2/3 av arven er forbeholdt livsarvinger, som gjelder barn eller deres etterkommere.

Arveloven er et sammensatt felt og enhver arvesituasjon er unik. Ulike familie- og formuekonstellasjoner gir ulike utfall som følge av lovens kompleksitet. Våre arveadvokater hjelper deg med alle former for spørsmål når det gjelder arv og arveoppgjør.

Kontakt oss her for en uforpliktende samtale

Familieretten kan inkludere mange juridiske aspekter

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Våre erfarne familieadvokater bistår med å sikre dine rettigheter

Familieretten regulerer flere ulike livsbegivenheter. Dette inkluderer inngåelse av ekteskap, samboerskap og skilsmisse. Den dekker også familieforhold ved dødsfall og forholdet mellom barn og foreldre, som tilsier at både barneretten og arveretten kan være relevant i visse tilfeller. 

Lov om ekteskap, kjent som ekteskapsloven, styrer reglene for ekteskap, inkludert økonomiske rettigheter som arverett og underholdsplikt. Med ekteskap blir ektefellenes eiendeler vanligvis ansett som felleseie, med visse unntak for arv eller gaver. Dette medfører også borgerlige rettsvirkninger, som påvirker pensjon og skatt

Formålet med ekteskapslovens formuesordning er å balansere likestilling og økonomisk selvstendighet mellom ektefeller. Likevel skal det nevnes at ektepakter, en økonomisk avtale mellom ektefeller, kan påvirke formuesfordelingen ved skilsmisse og dødsfall. 

Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS tilbyr veiledning innenfor alle former for familierett. Dette kan være emner som felleseie, fordelingsprinsipper eller ansvar for gjeld. Vi kan også bistå ved inngåelse av ektepakter eller med formuesdeling ved en skilsmisse. 

Våre familierettsadvokater står klare til å hjelp deg

Disse juridiske fagfeltene er godt regulert i lovverket, men det kan være vanskelig å navigere seg frem i jungelen av paragrafer. Trenger du juridisk bistand i forbindelse med barn, familie eller arv?

Vi i Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS bistår deg for å sikre at dine rettigheter ivaretas i enhver situasjon der du har behov for hjelp av dyktige familieadvokater.

Kontakt oss for hjelp

Ofte stilte spørsmål

I Norge reguleres arv av arveloven og eventuelle testament. Arveloven sikrer at nærmeste familie (ektefelle, barn eller foreldre) er primære arvinger, med en rekkefølge for andre slektninger ved mangel på nærmere arvinger. Ved å opprette et testament kan du bestemme en annen fordeling av din arv, innenfor visse grenser som pliktdelsarv for livsarvinger. Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS kan veilede og hjelpe med opprettelse av testament og arveoppgjør.

Familieretten omhandler inngåelse og oppløsning av ekteskap, økonomiske forhold mellom ektefeller og samboere, og forholdet mellom barn og foreldre. Våre familierettsadvokater kan bistå med alt fra rådgivning rundt ekteskapslovgivningen, økonomiske forhold og delingsprinsipper, til juridisk hjelp ved skilsmisser, inkludert formuesdeling og ektepakter.

Ved inngåelse av ekteskap vil ektefellenes eiendeler som erverves i løpet av ekteskapet, vanligvis betraktes som felleseie. Det betyr at det vil forekomme en likedeling ved en skilsmisse, med mindre man har signert en ektepakt eller det som kan spores tilbake til arv eller graver. Våre familieadvokater kan bistå i spørsmål om økonomiske rettigheter, underholdsplikt og fordelingen av formue ved skilsmisse.

De vanligste utfordringene ved skilsmisser inkluderer fordeling av felleseie, bestemmelse av samværsrett for barn, og økonomiske oppgjør mellom ektefellene. Vi tilbyr juridisk bistand og veiledning for å navigere disse utfordringene, sikre en rettferdig fordeling av verdier og ivareta dine rettigheter og interesser gjennom hele prosessen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *