Ytringsfrihet: Student saksøker skole for 700.000 kroner

Ytringsfrihet: Student saksøker skole for 700.000 kroner

Ytringsfrihet er en grunnleggende frihet alle mennesker har rett til. Alle har rett til å ytre seg fritt for sine meninger uten innblanding fra myndighetene. Ytringsfriheten omfatter også negative ytringsfriheter, retten til taushet, og retten til å ikke bli informert om noe man ikke ønsker å vite. Ytringsfriheten begrenses ved oppfordringer til å begå kriminalitet, rasisme, ærekrenkelse og personvern. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor ytringsfrihet. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://e24.no/norsk-oekonomi/i/O8yRWk/student-saksoeker-skole-for-700000-kroner

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.