Alminnelig praksis : Krav om arbeidsavklaringspenger

Alminnelig praksis : Krav om arbeidsavklaringspenger

Dette er en sak som gjaldt krav om arbeidsavklaringspenger utover ordinær periode. Saksøker fikk innvilget arbeidsavklaringspenger som følge av nedsatt arbeidsevne grunnet PTSD og prolaps i korsryggen. NAV hevdet at for å ha rett til arbeidsavklaringspenger utover fire år må sykdom, skade eller lyte være hovedårsaken til at arbeidsevnen er redusert. Kravet ble bestridt av NAV på grunnlag av at det ikke hadde vært ytterligere utredninger i forbindelse med diagnosen. Saksøker fikk allikevel innvilget rett til arbeidsavklaringspenger utover opphørsfristen, etter hjelp fra advokat Danielsen.

Vi kan hjelpe deg innenfor de fleste rettsområder. Vi er godt etablerte innen alminnelig praksis. Ta kontakt for en uforpliktende vurdering om hvordan du bør håndtere din sak.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.