Alminnelig Praksis: Sak mot kommune

Alminnelig Praksis: Sak mot kommune

Alminnelig praksis dekker i realitet de aller fleste problemstillinger. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen som omfatter ulike problemstillinger i forskjellige rettsområder. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/qnAEO1/vant-over-kommunen

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Alminnelig Praksis: Sak mot kommune