Alminnelig praksis : Saksøkte advokat for uriktig forklaring – og vant

Alminnelig praksis : Saksøkte advokat for uriktig forklaring - og vant

Alminnelig praksis dekker i realitet de aller fleste problemstillinger. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen som omfatter ulike problemstillinger i forskjellige rettsområder. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://rett24.no/articles/saksokte-advokat-for-uriktig-forklaring–og-vant

Saksøkte advokat for uriktig forklaring – og vant. Per Danielsen. Advokat Danielsen, Oslo.