Alminnelig Praksis : Student til sak mot Høgskolen

Alminnelig Praksis : Student til sak mot Høgskolen

Ærekrenkelse er en betegnelse på ytringer som krenker en annens æresfølelse eller omdømme. Det er en krenkelse som rammer en persons integritet og personlige sfære.

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor ærekrenkelse. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.nrk.no/osloogviken/student-til-sak-mot-hogskolen-1.14783130

Alminnelig Praksis. Student til sak mot Høgskolen. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.