Menneskerettigheter: Bok stanset i rettssak

Menneskerettigheter: Bok stanset i rettssak

Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter som alle har- uavhengig av kjønn, alder, religion, legning eller nasjonalitet. Menneskerettigheter handler blant annet om rett til liv og sikkerhet, rett til privatliv, frihet fra tortur, vern mot ulike typer diskriminering, tanke- og religionsfrihet, ytringsfrihet, rett til arbeid, helse og velferd. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor menneskerettigheter. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.oblad.no/nyheter/kolbotn-forfatteren-espen-holm-ma-trekke-tilbake-en-glad-gutt/s/2-2.2610-1.7758188

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: