Advokat økonomisk kriminalitet : Lavere straff for utro banksjef

Advokat økonomisk kriminalitet : Lavere straff for utro banksjef

Økonomisk kriminalitet omfatter som oftest en rekke kriminelle handlinger som har profitt som motiv. Dette kan være skatte- og avgiftsunndragelser, brudd på konkurranselovgivning, korrupsjon, bedrageri, bestikkelser m.m. 

Saken nedenfor er håndtert av advokat Danielsen innenfor økonomisk kriminalitet. 

Delt fra den opprinnelige kilden : https://www.dn.no/jus/vang-sparebank/valdres/borgarting-lagmannsrett/utro-banksjef-far-lavere-straff/2-1-344343

Advokat økonomisk kriminalitet. Lavere straff for utro banksjef. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen.