Prosedyre: Ny seier for Danielsen i Nordsjødykker saken

Prosedyre advokat: Ny seier for Danielsen i Nordsjødykker saken

Prosedyre er å føre sak for retten. Det er også en betegnelse på partenes eller deres prosessfullmektigers avsluttende innlegg under en sivil rettssak. 

Saken herunder er et eksempel på prosedyre utført av advokat Danielsen. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/nordsjodykker-advokat-gikk-pa-nytt-nederlag-og-fikk-rettergangsbot/s/12-95-3423358925

Ny seier for Danielsen i Nordsjødykker saken. Alminnelig praksis. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.