Prosedyre advokat: Alarmklokkene burde ringt

Prosedyre advokat: Alarmklokkene burde ringt

Prosedyre er å føre sak for retten. Det er også en betegnelse på partenes eller deres prosessfullmektigers avsluttende innlegg under en sivil rettssak. 

Saken herunder er et eksempel på prosedyre utført av advokat Danielsen. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.nettavisen.no

Alarmklokkene burde ringt. Forretningsjuss. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Arbeidsrett advokat i Oslo.