Rettsutvikling: Sigmunn Lode, VG: Nordmenns ære gjøres opp i penger?

Rettsutvikling: Sigmunn Lode, VG: Nordmenns ære gjøres opp i penger?

Rettspolitisk debatt er en diskusjon på hva gjeldende rett burde være. Engasjement i den rettspolitiske debatten er med på å forme en rettsutvikling. I tillegg til å styrke folks rettigheter mot overmakten.

Saken herunder er representert av advokat Danielsen

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/e1KmwR/skal-nordmenns-aere-gjoeres-opp-i-penger

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Rettsutvikling: Sigmunn Lode, VG: Nordmenns ære gjøres opp i penger?