Rettsutvikling: Hegnar sensurerer Danielsen i Kapital

Rettsutvikling: Hegnar sensurerer Danielsen i Kapital

Rettspolitisk debatt er en diskusjon på hva gjeldende rett burde være. Engasjement i den rettspolitiske debatten er med på å forme en rettsutvikling. I tillegg til å styrke folks rettigheter mot overmakten.

Saken herunder er representert av advokat Danielsen   

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.nettavisen.no

Ærekrenkelse Hegnar sensurerer Danielsen i Kapital. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.