Rettsutvikling: Injuriedom kreves gjenopptatt i Norge

Rettsutvikling: Injuriedom kreves gjenopptatt i Norge

Rettspolitisk debatt er en diskusjon på hva gjeldende rett burde være. Engasjement i den rettspolitiske debatten er med på å forme en rettsutvikling. I tillegg til å styrke folks rettigheter mot overmakten.

Saken herunder er representert av advokat Danielsen

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/61aMQ/krever-injuriesak-gjenopptatt

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Rettsutvikling: Injuriedom kreves gjenopptatt i Norge