Rettsutvikling: Politimesteren dømt

Rettsutvikling: Politimesteren dømt

Rettspolitisk debatt er en diskusjon på hva gjeldende rett burde være. Engasjement i den rettspolitiske debatten er med på å forme en rettsutvikling. I tillegg til å styrke folks rettigheter mot overmakten.

Saken herunder er representert av advokat Danielsen  

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.nettavisen.no

Ærekrenkelse Politimesteren dømt. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.