Rettsutvikling: Kritikk av Presseforbundet

Rettsutvikling: Kritikk av Presseforbundet

Rettspolitisk debatt er en diskusjon på hva gjeldende rett burde være. Engasjement i den rettspolitiske debatten er med på å forme en rettsutvikling. I tillegg til å styrke folks rettigheter mot overmakten.

Saken herunder er representert av advokat Danielsen

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.firda.no/nyhende/post-tilsette-vaska-bort-kvitt-pulver/s/1-30011-468393

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Rettsutvikling: Kritikk av Presseforbundet