Rettsutvikling: Lawyer of the Week i The Times

Rettsutvikling: Lawyer of the Week i The Times

Rettspolitisk debatt er en diskusjon på hva gjeldende rett burde være. Engasjement i den rettspolitiske debatten er med på å forme en rettsutvikling. I tillegg til å styrke folks rettigheter mot overmakten.

Saken herunder er representert av advokat Danielsen. 

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.