Rettsutvikling: EMD skjerper kravene til journalistikk – Aftenposten

Rettsutvikling: EMD skjerper kravene til journalistikk - Aftenposten

Rettspolitisk debatt er en diskusjon på hva gjeldende rett burde være. Engasjement i den rettspolitiske debatten er med på å forme en rettsutvikling. I tillegg til å styrke folks rettigheter mot overmakten.

Saken herunder er representert av advokat Danielsen

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.aftenposten.no/norge/i/Gye9Q/journalistiske-krav-er-skjerpet

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Rettsutvikling: EMD skjerper kravene til journalistikk – Aftenposten