Rettsutvikling: Portrettintervju i Dagbladet

Rettsutvikling: Portrettintervju i Dagbladet

Rettspolitisk debatt er en diskusjon på hva gjeldende rett burde være. Engasjement i den rettspolitiske debatten er med på å forme en rettsutvikling. I tillegg til å styrke folks rettigheter mot overmakten.

Saken herunder er representert av advokat Danielsen

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.dagbladet.no/magasinet/egentlig-hyggelig/66217214

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Rettsutvikling: Portrettintervju i Dagbladet