Rettsutvikling: Bokhandleren kan få dom etter afghansk rett

Rettsutvikling: Bokhandleren kan få dom etter afghansk rett

Rettspolitisk debatt er en diskusjon på hva gjeldende rett burde være. Engasjement i den rettspolitiske debatten er med på å forme en rettsutvikling. I tillegg til å styrke folks rettigheter mot overmakten.

Saken herunder er representert av advokat Danielsen

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.gd.no/kultur/kan-fa-afghansk-dom/s/1-934610-3963570?null

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Rettsutvikling: Bokhandleren kan få dom etter afghansk rett