Rettsutvikling: Ny medievirkelighet – kronikk

Rettsutvikling: Ny medievirkelighet – kronikk

Rettspolitisk debatt er en diskusjon på hva gjeldende rett burde være. Engasjement i den rettspolitiske debatten er med på å forme en rettsutvikling. I tillegg til å styrke folks rettigheter mot overmakten.

Saken herunder er representert av advokat Danielsen

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.dagbladet.no/kultur/ny-medievirkelighet/66339135

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Rettsutvikling: Ny medievirkelighet – kronikk