Juridisk Debatt : Uholdbart om salær fra universitetsprofessor

Juridisk Debatt : Uholdbart om salær fra universitetsprofessor

Rettspolitisk debatt går ut på hva retten burde være. Her er det et skille mellom rettspolitikk og gjeldende rett. Engasjement i den rettspolitiske debatten er med på å forme en rettsutvikling. I tillegg til å styrke folks rettigheter mot overmakten. 

Saken herunder er et eksempel på deltagelse i samfunnsdebatt/juridisk debatt. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://rett24.no/articles/uholdbart-om-salaer-fra-universitetsprofessor

Uholdbart om salær fra universitetsprofessor. Debatt. Håkon Danielsen. Advokat, Advokatfirmaet Danielsen. Oslo.