Økonomisk kriminalitet : Mener de ble lurt inn i stor svindelsak: Et sinnrikt system Økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet : Mener de ble lurt inn i stor svindelsak: Et sinnrikt system Økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet omfatter som oftest en rekke kriminelle handlinger som har profitt som motiv. Dette kan være skatte- og avgiftsunndragelser, brudd på konkurranselovgivning, korrupsjon, bedrageri, bestikkelser m.m. 

Saken nedenfor er håndtert av advokat Danielsen innenfor økonomisk kriminalitet. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://e24.no/naeringsliv/i/Q75BVV/mener-de-ble-lurt-inn-i-stor-svindelsak-et-sinnrikt-system

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.