Økonomisk kriminalitet: Seks personer dømt i svindelsak

Artikkel fra E24 - seks personer dømt i svindelsak.

Advokatfirmaet Danielsen & Co AS har nylig bistått en klient i en omfattende sak om økonomisk kriminalitet, som endte med domfellelse for seks personer involvert i et stort regnskapsfirma. Her gir vi en oppsummering av saken, som er et av mange eksempler på økonomisk kriminalitet.

Trond Kaarem og Finn Arne Berntsen, de to hovedtiltalte, hadde sentrale roller i regnskapsfirmaet. På tiltalelisten var det også kunder av firmaet. Sammen med fire andre personer, ble de dømt med straffer fra 60 dager til seks års fengsel.

I denne saken var Kaarem tiltalt for grovt skattesvik, grov økonomisk utroskap, brudd på finansforetaksloven, bokføringsloven, og hvitvasking. Han ble dømt til seks års fengsel. Berntsen, på sin side, overrasket i tingretten ved å erkjenne flere forhold, inkludert produksjon av fiktive fakturaer. Han ble dømt til et og et halvt års fengsel, hvorav ett år er betinget.

Advokatfirmaet Danielsen & Co AS har omfattende erfaring med å bistå klienter i saker om økonomisk kriminalitet. Eksempler på økonomisk kriminalitet er saker om økonomisk utroskap, skatteunndragelse, og brudd på finansforetaksloven og bokføringsloven. Firmaet bistår jevnlig klienter med både rådgivning og rettshjelp i slike saker. Økonomisk kriminalitet er et utbredt problem som kan ta mange former, og å håndtere slik saker krever dyptgående juridisk kunnskap og erfaring. I denne saken bistod advokatfullmektig Øivind Nakken vår klient i saken, som gikk over mer enn tre måneder i tingretten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *