Sakkyndiges erklæringer i saker om økonomisk kriminalitet

Sakkyndiges erklæringer i saker om økonomisk kriminalitet. Advokatfirmaet Danielsen & Co AS.

Advokatfirmaet Danielsen & Co AS har i en omfattende sak om økonomisk kriminalitet fått gjennomslag for at skriftlige sakkyndige forklaringer fra politiet ikke uten videre skal kunne fremlegges i retten.

Kjennelsen er avklarende ifht. rettsikkerheten til mange av de som blir tiltalt i denne typen saker. Tiltalte for økonomisk kriminalitet trenger jurist bistand fra eksperter på området. Advokatfirmaet Danielsen & Co AS kan bistå med din juridiske ekspertise innen økonomisk kriminalitet.

Sakkyndiges erklæringer i saker om økonomisk kriminalitet. Advokatfirmaet Danielsen & Co AS
Sakkyndiges erklæringer i saker om økonomisk kriminalitet. Advokatfirmaet Danielsen & Co AS

Delt fra den opprinnelige kilden: https://rett24.no/articles/borgarting-med-avklaring-om-sakkyndige-erklaeringer-i-faktisk-utdrag

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *