Advokat økonomisk kriminalitet : Frifunnet for å svindle egne barn

Advokat økonomisk kriminalitet : Frifunnet for å svindle egne barn

Økonomisk kriminalitet omfatter som oftest en rekke kriminelle handlinger som har profitt som motiv. Dette kan være skatte- og avgiftsunndragelser, brudd på konkurranselovgivning, korrupsjon, bedrageri, bestikkelser m.m. 

Saken nedenfor er håndtert av advokat Danielsen innenfor økonomisk kriminalitet. 

Delt fra den opprinnelige kilden : https://www.nettavisen.no/na24/mor-frifunnet-for-svindle-egne-barn-i-jakten-pa-den-store-kjaerligheten/3423372576.html

Advokat økonomisk kriminalitet. Frifunnet for å svindle egne barn. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen.