Strafferett : Butikktyveri

Dette er en sak som gjaldt butikktyveri. Et ektepar ble politianmeldt for butikktyveri og fikk en bot på 4000 kroner hver. Klienten hadde en jobb som fengselsbetjent som tilsa at han trengte rent rulleblad. Saken ble tatt inn i lagmannsretten og han ble frifunnet. Klienten fikk krav på erstatning for forsvarerkostnadene- da staten ikke dekker forsvarer i bøtesaker. 

Advokat Danielsen har solid kompetanse og erfaring innen strafferett og oppdrag som forsvarer. Vi vil arbeide for at du får forsvarer dersom du har krav på det og sikrer deg en rettferdig behandling under rettsaken. 

 

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.