Alminnelig Praksis : Anker dom etter biljakt

Alminnelig Praksis : Anker dom etter biljakt

Strafferett betegner det rettsområde som regulerer samfunnets straff for lovbrudd og overtredelser. I den alminnelige strafferetten behandles rettsregler som regulerer skyld, straffrihetsgrunner, tilregnelighet, forsøk, medvirkning, straffeutmåling m.m. Den spesielle strafferetten omhandler handlinger eller unnlatelser som er belagt med straff. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor strafferett.

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.itromso.no

Anker dom etter biljakt. Alminnelig praksis. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.