Strafferett: Tiltalt for økonomisk kriminalitet

Strafferett: Tiltalt for økonomisk kriminalitet

Strafferett betegner det rettsområde som regulerer samfunnets straff for lovbrudd og overtredelser. I den alminnelige strafferetten behandles rettsregler som regulerer skyld, straffrihetsgrunner, tilregnelighet, forsøk, medvirkning, straffeutmåling m.m. Den spesielle strafferetten omhandler handlinger eller unnlatelser som er belagt med straff. 

Advokat Danielsen har solid kompetanse og erfaring innen strafferett og oppdrag som forsvarer. Vi vil arbeide for at du får forsvarer dersom du har krav på det og sikrer deg en rettferdig behandling under rettsaken. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor strafferett.

Delt fra den opprinnelige kilden: https://finansavisen.no/nyheter/krim/2022/05/07/7862884/tiltale-mot-trond-kaarem-og-seks-andre

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Strafferett: Tiltalt for økonomisk kriminalitet
Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Strafferett: Tiltalt for økonomisk kriminalitet
Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Strafferett: Tiltalt for økonomisk kriminalitet
Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Strafferett: Tiltalt for økonomisk kriminalitet
Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Strafferett: Tiltalt for økonomisk kriminalitet
Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Strafferett: Tiltalt for økonomisk kriminalitet
Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Strafferett: Tiltalt for økonomisk kriminalitet
Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Strafferett: Tiltalt for økonomisk kriminalitet
Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Strafferett: Tiltalt for økonomisk kriminalitet

Ofte stilte spørsmål

Når man er tiltalt for økonomisk kriminalitet er man formelt anklaget for å ha begått en straffbar handling. Da vil saken bli behandlet i en rettssak.

Strafferett betegner det rettsområdet som omhandler samfunnets straff for lovbrudd og overtredelser. En straffesak er en rettssak mot én eller flere personer tiltalt for å ha begått én eller flere straffbare handlinger.

I en straffesak fungerer staten som anklager. Tiltalte forsvares av en forsvarsadvokat.

Aktor, som representerer påtalemyndigheten, vil legge frem bevis på at den tiltalte har begått en straffbar handling, mens forsvarsadvokaten på sin side vil arbeide for å ivareta klientens rettigheter. 

I den alminnelige strafferetten blir blant annet skyld, straffrihetsgrunner, tilregnelighet, forsøk, medvirkning og straffeutmåling vurdert.

Det er flere straffbare forhold som inkluderes i strafferetten. Det kan blant annet være økonomisk kriminalitet, tyveri, seksuelle krenkelser, narkotikaforbrytelser, mord og drap, alvorlig svindel og offentlige ordensbrudd. Våre dyktige forsvarsadvokater i Advokatfirmaet Danielsen & CO AS har erfaring med å forsvare et bredt spekter av straffbare forhold. 

I en straffesak blir den siktede enten funnet skyldig og domfelt, eller frifunnet. Dersom siktede blir frifunnet kan vedkommende ha rett på erstatning og oppreisning fra staten for urettmessig straffeforfølgelse. Det samme gjelder også om du har blitt domfelt, men senere blitt frifunnet. 

Du har rett til å få bistand fra en forsvarsadvokat gjennom alle trinn i saken din, fra etterforskningen starter til saken er avsluttet. Du har også rett til å ha en forsvarsadvokat tilstede under alle avhør, både hos politiet og i domstolene. 

Dersom du har blitt anklaget for å ha brutt straffeloven er det derfor viktig at du handler raskt, og innhenter juridisk bistand fra starten. Våre forsvarsadvokater i Advokatfirmaet Danielsen & CO AS har solid kompetanse og erfaring innen strafferett. Vi vil sørge for at dine rettigheter ivaretas, og at du får rettferdig behandling i en eventuell rettssak